Dr. Darvas
Piroska

Darvas Piroska vagyok 1972-ben születtem egy egyszerű, mezőgazdaságban dolgozó családban. 19 évesen beléptem Bécsben a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek nemzetközi szerzetesközösségébe. Szociális munkát tanultam Magyarországon, így ismertem meg a roma kultúrát és dolgoztam több évig roma közösségekbe.

Bécsben teológiai doktorátust végeztem, ami lényegesen megváltoztatta a hagyományos hit- és világnézetemet. Rendi közösségünkben több nemzetközi találkozón vettem részt, néhányat moderátorként vezettem. Több mint 20 éve tértem vissza Romániába. Marosvásárhelyen egyetemisták körében lelki, szellemi, közösségépítő tevékenységet folytattam 7 éven át. Jelenleg Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos házat vezetem. Embereket kísérek életútjukon, akik a legkülönbözőbb vallási, kulturális, szociális háttérből jönnek, közösségépítő képzéseket tartok, csoportokban lelkiségi, önismereti programokat szervezek, de szervezek, levezetek, aktívan is részt veszek hagyományőrző programokban (néptánc, népi bútorfestés).

Munkámat meghatározza a nemzetköziség, a másság tisztelete, határok átlépése, az idők jeleire figyelés, nyitottság mindarra, ami az életet szolgálja a túléléssel szemben.